Cảm xúc Enjoy fly theo phong cách Multinmedia

Bạn đã bao giờ có được cảm xúc Enjoy fly (Thưởng thức bay) hay chưa? Sẽ hơi khó để định nghĩa về cảm xúc này nhưng nếu bạn là tín đồ của Multinmedia thì chắc bạn sẽ dễ cảm nhận hơn bởi ngành học này được ví là ngành học vẽ ý tưởng vì vậy sự sáng tạo và nghệ thuật sáng tạo sẽ giúp bạn định hình cảm xúc một cách rõ nét nhất.

Comments Off on Cảm xúc Enjoy fly theo phong cách Multinmedia

Hanoi-Arena – Giúp bạn tạo khác biệt trong sáng tạo Multimedia

“Khác biệt để là chính mình - Khác biệt để sáng tạo - Khác biệt để thành công” chính là ba thông điệp mà chương trình “Hãy khác biệt” của Hanoi-Arena muốn gửi đến các bạn say mê Công nghệ đa phương tiện trong tháng 10 và tháng 11 này.

Comments Off on Hanoi-Arena – Giúp bạn tạo khác biệt trong sáng tạo Multimedia