Học Thiết kế quảng cáo ngay tại Hội thảo cuối tuần của Hanoi-Arena

Ai cũng đều nhận thấy tầm quan trọng của Quảng cáo trong kinh doanh. Một quảng cáo hấp dẫn không chỉ làm tăng doanh số bán hàng của doanh nghiệp, mà còn mang lại rất nhiều lợi ích khác trong kinh doanh.

Continue Reading Học Thiết kế quảng cáo ngay tại Hội thảo cuối tuần của Hanoi-Arena

Hanoi-Arena -“Enjoy Fly”- Cảm hứng bay cao, khát khao lập nghiệp

Chương trình đào tạo chuyên gia Công nghệ Đa phương tiện (AMSP) là khóa học 2 năm, với nội dung đào tạo các kỹ năng về đồ họa 2D, làm thiết kế quảng cáo, hoạt hình, dựng phim 3D, xử lý audio và video trong truyền hình, thiết kế website, game…

Continue Reading Hanoi-Arena -“Enjoy Fly”- Cảm hứng bay cao, khát khao lập nghiệp

Hội thảo “Sáng tạo với Multimedia” tại Hanoi-Arena tổ chức ngày 20/10

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn về lĩnh vực Công nghệ Đa phương tiện, Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena đã tổ chức chuỗi Hội thảo xoay quanh chủ để Multimedia hàng tuần.

Continue Reading Hội thảo “Sáng tạo với Multimedia” tại Hanoi-Arena tổ chức ngày 20/10