Nhân lực quản trị mạng hệ thống – thừa mà thiếu?

Nghề quản trị mạng hệ thống những năm gần đây phải nói là một nghề hót, nhân sự của nghề tăng như vũ bão, tấn công vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp vẫn than phiền rằng , nhân lực quản trị mạng hệ thống, thừa mà thiếu?

Comments Off on Nhân lực quản trị mạng hệ thống – thừa mà thiếu?