Đồng bộ SMS Android với Gmail trên Chrome

Đôi khi bạn bận làm việc trên máy tính và không tiện ngừng tay để trả lời SMS trên điện thoại. Phần mở rộng Gtex cho trình duyệt Chrome chính là giải pháp trong trường hợp này.

Comments Off on Đồng bộ SMS Android với Gmail trên Chrome

Google Docs: Soạn thảo bằng văn bản

Một ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến của "gã khổng lồ" Google. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm tính năng chia sẻ soạn thảo văn bản của ứng dụng điện toán đám mây này.

Comments Off on Google Docs: Soạn thảo bằng văn bản

Microsoft: Outlook.com sẽ bảo mật tốt hơn Gmail

Dịch vụ Outlook.com của Microsoft sẽ không sử dụng xác thực 2 yếu tố như Gmail. Thay vào đó, công ty muốn đưa ra "giải pháp mạnh mẽ" nhưng không bất tiện cho người dùng.

Comments Off on Microsoft: Outlook.com sẽ bảo mật tốt hơn Gmail