Hanoi- Aptech: chọn nghề “Quản trị mạng”, nghề nhiều cơ hội

Nghề quản trị mạng từ khi hình thành ở Việt Nam đến nay đã không ngừng chiếm vị trí quan trọng trong mọi mô hình hoạt động của các Doanh nghiệp, tổ chức…Điều đó lý giải và chứng minh cho sự phát triển và tiềm năng về nhân lực của ngành nghề này.

Comments Off on Hanoi- Aptech: chọn nghề “Quản trị mạng”, nghề nhiều cơ hội

Nhân lực quản trị mạng hệ thống – thừa mà thiếu?

Nghề quản trị mạng hệ thống những năm gần đây phải nói là một nghề hót, nhân sự của nghề tăng như vũ bão, tấn công vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp vẫn than phiền rằng , nhân lực quản trị mạng hệ thống, thừa mà thiếu?

Comments Off on Nhân lực quản trị mạng hệ thống – thừa mà thiếu?