“Sính” bằng cấp, câu chuyện Đắng Lòng ngành lập trình Việt

“Sính” bằng cấp, câu chuyện Đắng Lòng ngành lập trình Việt

Một Cử nhân công nghệ không xử lý được bài toàn lập trình đơn giản khi xin việc. Nhận hàng trăm hồ sơ nhưng chỉ tuyển dụng được số lượng lập trình viên đếm trên đầu ngón tay. Những nghịch lý không nên tồn tại trên lại là bài toán hóc búa mà ngành IT Việt chưa tìm được lời giải.

Lập Đại học Thông tin liên lạc trực thuộc Bộ Quốc phòng

Đại học Thông tin liên lạc trực thuộc Bộ Quốc phòng được quyết định thành lập

Quyết định số 1386/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Thông tin liên lạc được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành ngày 13/8/2013, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình 855/TTr-BGDĐT ngày Read more…

0382020858