Đại học Thông tin liên lạc trực thuộc Bộ Quốc phòng được quyết định thành lập

Quyết định số 1386/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Thông tin liên lạc được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành ngày 13/8/2013, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình 855/TTr-BGDĐT ngày 10/7/2013.

Theo đó, Trường Đại học Thông tin liên lạc được thành lập trên cơ sở trường Sĩ quan chỉ huy – kỹ thuật thông tin.

Có trụ sở chính tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trường Đại học Thông tin liên lạc là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ quốc phòng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Thông tin liên lạc hoạt động theo Điều lệ trường  Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Dương Linh 
( Theo ICTNews )