Giải pháp sao lưu trực tuyến với Comodo Cloud

Comodo Cloud là một giải pháp hữu dụng giúp bạn giải quyết vấn đề mất cũng như không truy cập được dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả

Comments Off on Giải pháp sao lưu trực tuyến với Comodo Cloud

Bảo mật dữ liệu với Rohos Disk Encryption

Rohos Disk Encryption là chương trình tạo ra các phân vùng ẩn, được bảo vệ trên máy tính hoặc ổ đĩa flash USB có mật khẩu bảo vệ giúp bạn đảm bảo được dữ liệu riêng tư, an toàn và bảo mật

Comments Off on Bảo mật dữ liệu với Rohos Disk Encryption