Bảo mật dữ liệu với Rohos Disk Encryption

  • Post published:11/11/2013
  • Post category:Software

Rohos Disk Encryption là chương trình tạo ra các phân vùng ẩn, được bảo vệ trên máy tính hoặc ổ đĩa flash USB có mật khẩu bảo vệ giúp bạn đảm bảo được dữ liệu riêng tư, an toàn và bảo mật 

Bảo mật dữ liệu với Rohos Disk Encryption

Các tính năng chính:

– Mã hóa ổ cứng mạnh mẽ và nhanh chóng: Rohos disk sử dụng thuật toán mã hóa AES, 256bit mã hóa. Mã hóa được tự động và nhanh chóng.

– Không còn nguy cơ mất dữ liệu: Lựa chọn đặt lại mật khẩu cho phân vùng cho phép tạo file sao lưu để truy cập vào ổ cứng đã được bảo vệ nếu người dùng quên mật khẩu hoặc mất USB.

– Rất dễ sử dụng: Rohos quan tâm đến tính khả dụng: ổ cứng được mã hóa của bạn sẽ được kích hoạt chỉ với một lần kích hoặt tự động khi hệ thống khởi động. Thông báo trên ổ cứng sẽ giúp người dùng sử dụng phần mềm lần đầu tiên biết được khi nào một ổ cứng bảo mật sẵn sàng hoạt động.

– Ẩn folder: Lựa chọn này mang lại giải pháp mã hóa AES 256 để cải thiện độ bảo mật bằng cách ngăn chặn truy cập trái phép vào ứng dụng Internet, ví như Google Chrome, Firefox, Skype trên máy tính.

– Khả năng mã hóa không hạn chế: Người dùng có thể mã hóa các ổ ảo mà không bị hạn chế, qua lưu trữ trên mạng, USB hoặc DVD-ROM. Kích cỡ ổ ảo cũng không bị hạn chế. Từng ổ ảo đều có một phím tắt để mở chúng.

– Giải pháp bảo mật dữ liệu xách tay: Người dùng có thể sở hữu phân vùng được bảo vệ trên ổ USB và truy cập nó trên bất kì máy tính nào. Rohos có phân vùng xách tay có thể cài đặt trên bất kì USB nào cùng với phân vùng đã bảo vệ.

Bạn có thể tải bản dùng thử trên website của nhà sản xuất hoặc ấn vào đây

Dương Linh
theo r