Bảo mật dữ liệu với Rohos Disk Encryption

Rohos Disk Encryption là chương trình tạo ra các phân vùng ẩn, được bảo vệ trên máy tính hoặc ổ đĩa flash USB có mật khẩu bảo vệ giúp bạn đảm bảo được dữ liệu riêng tư, an toàn và bảo mật

Comments Off on Bảo mật dữ liệu với Rohos Disk Encryption