Tạo trang upload file cơ bản

Thông thường để upload file lên host của bạn thì bạn cần phải sử dụng các thông tin mật (user, pwd) để truy nhập vào FTP

Comments Off on Tạo trang upload file cơ bản

Công cụ Ajax nguồn mở

Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của công nghệ thời thượng AJAX? Để bổ sung công nghệ này cho website cũng không quá khó, hiện có nhiều giải pháp

Comments Off on Công cụ Ajax nguồn mở

Tự Học PHP Qua Ví Dụ

PHP (Peronal Home Page) là một ngôn ngữ lập trình Web động rất thông dụng kiểu script, chạy trên Server và trả về mã HTML cho trình duyệt.

Comments Off on Tự Học PHP Qua Ví Dụ

MySpace và ý tưởng API

Rất có thể MySpace sẽ mở các giao diện lập trình ứng dụng API nhằm giúp cho các thành viên có thể chuyển dữ liệu của mình qua lại giữa các trang web

Comments Off on MySpace và ý tưởng API