Serialization trong .NET

Serialization là một quá trình chuyển đối tượng (object) sang một hình thức khác, để sử dụng khi lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu qua mạng.

Comments Off on Serialization trong .NET

Truy xuất hộp thư Outlook bằng Java

Đôi khi ứng dụng Java cũng cần liên kết một số tiện ích của Windows như gởi thư hay truy xuất hộp thư trong chương trình Outlook của Microsoft

Comments Off on Truy xuất hộp thư Outlook bằng Java

Kỹ thuật lập trình Ajax

AJAX là một trong những từ ngữ thời thượng bậc nhất hiện nay trong giới công nghệ thông tin và là bí quyết kĩ thuật đứng đằng sau các ứng dụng lớn thuộc Google:

Comments Off on Kỹ thuật lập trình Ajax

Thư viện PEAR cho PHP

PEAR là một trong những từ ngữ được nhắc đến khá phổ biến trong cộng đồng PHP. Ở một khía cạnh nhất định, việc sử dụng PEAR sẽ giúp cho các lập trình viên

Comments Off on Thư viện PEAR cho PHP

Đọc màn hình với VC 6

Chỉ cần một số bước khá đơn giản, bạn có thể tự tạo một chương trình đọc cho bạn nghe những dòng chữ trên màn hình giống như MS Narrator

Comments Off on Đọc màn hình với VC 6