Hiệu ứng Form trong Visual Basic 6

Là dân lập trình VB6 chắc hẳn bạn rất thích thú những chức năng dễ sử dụng của nó ví dụ như kéo và thả các đối tượng ...

Comments Off on Hiệu ứng Form trong Visual Basic 6