Tìm kiếm toàn văn trong MySQL

Khi dữ liệu ngày càng nhiều thì vấn đề tìm kiếm thông tin chính xác càng trở nên quan trọng. Với khối lượng dữ liệu lớn và có tổ chức phức tạp,

Comments Off on Tìm kiếm toàn văn trong MySQL

Sử dụng CSDL MySQL

CSDL là 1 phần quan trọng. MySQL từ lâu đã là hệ CSDL được dùng phổ biến nhất với PHP vì tính gọn nhẹ, nhanh, miễn phí và được PHP hỗ trợ sẵn.

Comments Off on Sử dụng CSDL MySQL

Java và XML (phần 2)

XML viết tắt của eXtensible Markup Language. XML là một ngôn ngữ đánh dấu như HTML. XML được thiết kế để mô tả dữ liệu. XML là chuẩn của W3C.

Comments Off on Java và XML (phần 2)