Khương Trung Hiếu T2011GH – Danh hiệu học viên đạt thành tích xuất sắc Tháng 12/2020

Khương Trung Hiếu T2011GH – Danh hiệu học viên đạt thành tích xuất sắc Tháng 12/2020 Hanoi Aptech chúc mừng bạn Khương Trung Hiếu – Lớp T2011GH đã đạt Danh hiệu học viên của tháng 12/2020 với thành tích 100% điểm môn thi lý thuyết HTML5 Học viên Khương Trung Read more…

SQL là gì? Tại sao bạn phải học cơ sở dữ liệu SQL

SQL viết tắt Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Nó là một ngôn ngữ, là tập hợp các lệnh để tương tác với cơ sở dữ liệu. Dùng để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ.
Ra đời vào đầu những năm 1970 và tồn tại đến bây giờ, SQL đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất Thế Giới về xử lý dữ liệu. Chính vì thế, SQL sẽ không dễ dàng bị thay thế bởi một ngôn ngữ khác. Việc các nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những ai có kỹ năng này đều là hoàn toàn dễ hiểu.

0382020858