Phản đối GitHub gỡ bỏ công cụ tải video trên YouTube, lập trình viên upload lại hàng trăm bản sao của nó lên web

Phản đối GitHub gỡ bỏ công cụ tải video trên YouTube, lập trình viên upload lại hàng trăm bản sao của nó lên web Sự hữu ích của công cụ này đã khiến các lập trình viên không ngồi yên nhìn nó bị biến mất khỏi GitHub. YouTube-DL là một Read more…

0382020858