Ấn Độ và nền giáo dục hiện đại

Ấn Độ đã là trung tâm học tập, nơi mà rất nhiều môn học như triết học, tôn giáo, dược, toán học, xã hội học, chiêm tinh học được biên soạn và giảng dạy.

Comments Off on Ấn Độ và nền giáo dục hiện đại

Ấn Độ đạt 50 tỷ USD từ gia công

Doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ CNTT và BPO của Ấn Độ ước tính tăng 5,5% và đạt 49,7 tỷ USD trong năm tài chính của nước này kết thúc vào ngày 31/3/2010.

Comments Off on Ấn Độ đạt 50 tỷ USD từ gia công