NguyễnTrần Mỹ Nga, Author at Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi - Aptech