Trường Hanoi- Aptech xin chúc mừng bạn Nguyễn Đình Kiên học viên lớp T1608K đã xuất sắc nhận được danh hiệu Gương mặt tiêu biểu tháng 12/2016. Chúc bạn sẽ phát huy tốt tinh thần này và chúc bạn thành công!