Phòng Đào tạo cập nhật lịch thi học viên tháng 1/2017, các bạn học viên lưu ý. 

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
21A1408M14-Jan19:45ClassSem4Project J2EE
1A1410L3-Jan17:30LabSem3WF 1 Theory
3A1410L4-Jan17:30LabSem3WF 1 Practical
26A1410L19-Jan17:30LabSem3WF 2 Theory
27A1410L20-Jan17:30LabSem3WF 2 Practical
9A1510M4-Jan17:30LabSem2PCS Theory
13A1510M6-Jan17:30LabSem2PCS Practical
14A1510M9-Jan17:30LabSem2DCJ Theory
17A1510M11-Jan17:30LabSem2DBSJ Theory
20A1510M13-Jan17:30LabSem2DCJ & DBSJ Practical
32A1603M12-Jan19:30LabSem2XML Theory
23C1401QG16-Jan Lab-HVSem3WF2 Theory 
25C1401QG18-Jan Lab-HVSem3WF2 Practical 
15C1501QK9-Jan Lab-HVSem2PCS Theory
19C1501QK12-Jan Lab-HVSem2PCS Practical
22C1509I14-Jan13:30LabSem2Project Sem 2
18C1601G11-Jan8:00LabSem2XML Theory
28N1611L11-Jan17:30LabACNA2K8E Theory
29N1611L14-Jan17:30LabACNA2K8E Practical
8Retake4-Jan19:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
16Retake10-Jan18:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
24Retake17-Jan17:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
4Retake-K64-Jan15:30Lab-HVSem4WSERV theory (lần 1)
5Retake-K64-Jan13:30Lab-HVSem4WSERV Practical (lần 1)
11Retake-K66-Jan15:30Lab-HVSem3WAD Theory (lần 5)
12Retake-K66-Jan13:30Lab-HVSem3WAD Practical (lần 5)
6Retake-K74-Jan15:30Lab-HVSem2Java2 Theory (lần 1)
7Retake-K74-Jan13:30Lab-HVSem2Java2 Practical (lần 1)
2T1611H3-Jan9:30LabSem1C Theory
10T1611H5-Jan9:30LabSem1C Practical