Học lập trình, Bạn đã biết gì về nghề lập trình?

Đã có rất nhiều các bạn trẻ chọn cho mình con đường Công nghệ thông tin (CNTT) để theo đuổi hay nói cách khác họ đã chọn nghề lập trình, nhưng không ít trong số họ lại không thực sự hiểu rằng học lập trình xong thì công việc của họ sẽ là gì?

Comments Off on Học lập trình, Bạn đã biết gì về nghề lập trình?