Phòng Đào tạo thông báo lịch thi tháng 8/2015 để các bạn đăng ký dự thi:

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
227A1408M18-Aug19:45LabSem2Java II Theory
230A1408M20-Aug19:45LabSem2Java II Practical
215AA1410L3-Aug17:45LabSem1HDJ Theory
216AA1410L5-Aug17:45LabSem1HDJ Practical
241C1404I8-Aug13:30LabSem3WSAD1 Theory
242C1404I11-Aug13:30LabSem3WSAD1 Practical
243C1404I25-Aug13:30LabSem3WSAD2 Theory
244C1404I27-Aug13:30LabSem3WSAD2 Practical
220C1408G6-Aug8:00LabSem2DCJ Theory
221C1408G8-Aug8:00LabSem2DBSJ Theory
223C1408G10-Aug7:30LabSem2DCJ & DBSJ Practical
237C1410G18-Aug9:30LabSem2Java 1 Theory
238C1410G20-Aug9:30LabSem2Java 1 Practical
229N1410L20-Aug19:45LabACNAISA Theory
231N1410L22-Aug???Lab ACNAACNAISA Practical
234N1506L26-Aug17:45LabACNA2K8E Theory
235N1506L29-Aug???Lab ACNAACNA2K8E Practical
236Retake4-Aug13:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
222Retake8-Aug14:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
224Retake12-Aug15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
226Retake15-Aug13:30Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA
228Retake19-Aug16:00LabACCPCác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
233Retake25-Aug17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
239T1505G29-Aug8:00LabSem1C Theory
240T1505G31-Aug7:30LabSem1C Practical
       

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo