• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 8/2015 để các bạn đăng ký dự thi. 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

04-Aug

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

08-Aug

14:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

12-Aug

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

15-Aug

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

19-Aug

16:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

25-Aug

17:45

Các môn thực hành ACCP

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo