Hanoi-Aptech: Chào đón thành viên mới A1205M và các Tân Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa

Tối qua, ngày 23/08/2012, Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech đã tổ chức lễ khai giảng lớp Lập trình viên Chất lượng cao với bộ 3 Hotboy đã đoạt danh hiệu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa trong các kỳ thi tuyển sinh tháng 7 và tháng 8.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Chào đón thành viên mới A1205M và các Tân Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa

Windows Phone 7.5 với 5 cách truy cập DropBox

Nhiều người dùng đã sử dụng DropBox để thực hiện việc đồng bộ dữ liệu lưu trữ trên thiết bị của mình. Mặc dù hiện tại Dropbox tương thích với rất nhiều nền tảng di động nhưng tiếc là hiện nay thì Windows Phone vẫn chưa có ứng dụng Dropbox chính thức.

Comments Off on Windows Phone 7.5 với 5 cách truy cập DropBox

Những điểm yếu của điện thoại Android

Những điểm yếu của smartphone Android vẫn chưa được khắc phục như nhiều tính năng khó kích hoạt, ít ứng dụng hơn iTunes, nhiều malware, thiết bị không được cập nhật phần mềm cùng lúc..

Comments Off on Những điểm yếu của điện thoại Android

Tổng quan và tạo ứng dụng về ASP.NET MVC

Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp dụng mô hình MVC thay vì tạo ứng dụng theo mẫu ASP.NET Web Forms.

Comments Off on Tổng quan và tạo ứng dụng về ASP.NET MVC