Nhà mạng thiếu nghiêm túc

Một số tuyến đường đã được ngầm hoá cáp viễn ở Hà Nội vẫn còn nhiều dây cáp cũ, tủ hộp cũ...

Comments Off on Nhà mạng thiếu nghiêm túc

Nhật ký ứng dụng

Một yêu cầu quan trọng đối với lập trình viên đó là xử lý hậu trường của ứng dụng, ghi nhật ký để...

Comments Off on Nhật ký ứng dụng