Canon Festival 2010

Canon sẽ tổ chức Canon Festival 2010. Đây là một ngày hội công nghệ lớn nhất trong năm tại Hà Nội...

Comments Off on Canon Festival 2010