Không nên chơi trò này

Một chiếc thùng thư có ma gặp một tay "găng-xtơ" cộm cán. Không biết số phận của chiếc thùng thư ra sao.

Comments Off on Không nên chơi trò này