Cách "dân chơi" câu cá

Không cần câu mà vẫn có cá, đấy mới là cách mà "dân chơi" câu cá.

Comments Off on Cách "dân chơi" câu cá

Tin sếp ốm

Nhân viên công ty làm gì khi nghe tin sếp ốm...

Comments Off on Tin sếp ốm

Không nên chơi trò này

Một chiếc thùng thư có ma gặp một tay "găng-xtơ" cộm cán. Không biết số phận của chiếc thùng thư ra sao.

Comments Off on Không nên chơi trò này

"Tây du ký" bản mới

Song song liên tưởng đến cảnh Tôn Ngộ Không vượt sông đi thỉnh kinh...

Comments Off on "Tây du ký" bản mới