Không nên chơi trò này

Một chiếc thùng thư có ma gặp một tay "găng-xtơ" cộm cán. Không biết số phận của chiếc thùng thư ra sao.

Comments Off on Không nên chơi trò này

"Tây du ký" bản mới

Song song liên tưởng đến cảnh Tôn Ngộ Không vượt sông đi thỉnh kinh...

Comments Off on "Tây du ký" bản mới