Tai nạn buồn cười

Tổng hợp các tai nạn đáng tiếc nhưng cũng rất buồn cười...

Comments Off on Tai nạn buồn cười

Phát biểu ý kiến…

thì phải nhiệt tình như thế này mới được nhiều người ủng hộ...

Comments Off on Phát biểu ý kiến…

Virus siêu nhân

Virus siêu nhân phá hoại máy tính... Làm thế nào để tiêu diệt nó?

Comments Off on Virus siêu nhân

Sửa máy in kiểu mèo

Giời ơi!!! Máy in lại hỏng rồi. Phải sửa thôi... Máy với chả móc!

Comments Off on Sửa máy in kiểu mèo

Bad Day

Một ngày tồi tệ...

Comments Off on Bad Day