Chung kết Aptech Media 2008

Aptech Media 2008 đã thật sự trở thành tâm điểm trong mùa hè này tại Hanoi – Aptech. Ban tổ chức xin chúc mừng các Clip sau kỳ Gala 2 sẽ lọt tiếp vào Đêm Chung kết. Cơ hội để đến với các Giải thưởng có giá trị của Cuộc thi đã thu ngắn lại.

Comments Off on Chung kết Aptech Media 2008