Lịch thi tháng 09/2008

SEP 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
104/0917:4519:45Lab 1T0801LSem 1Test T7: RDBMS Practical
204/0920:0020:45Lab 1C0708MSem 2Test T4: SQL Server Database Theory
305/0919:4521:45Lab 1C0805MSem 1Test T3: C Practical
408/0919:4521:45Lab 1C0708MSem 2Test T5: SQL Server Database Practical
510/0908:3011:30Great HallEntry Sep 2008 Entry Exam
610/0908:3011:30Great HallEntry Sep 2008 Entry Exam
710/0908:3011:30Great HallEntry Sep 2008 Entry Exam
811/0917:4519:45Lab 3RetakeSem 1Các môn thực hành Sem 1
911/0919:4521:45Lab 3RetakeYear 2Các môn thực hành .Net
1011/0919:4521:45Class 3RetakeYear 2Các môn lý thuyết
1112/0917:4519:45Lab 3RetakeYear 2Các môn thực hành Java
1212/0919:4521:45Lab 1RetakeSem 1Các môn thực hành Sem 1
1312/0919:4521:45Class 2RetakeYear 2Các môn lý thuyết
1413/0917:4519:45Lab 2RetakeYear 2Các môn thực hành .Net
1513/0918:0018:45Lab 1C0709LSem 2Test T3: XML Theory
1613/0919:4521:45Lab 3RetakeYear 2Các môn thực hành Java
1716/0908:0008:45Lab 2C0709GSem 2Test T4: SQL Server Database Theory
1818/0917:4519:45Lab 3RetakeSem 1Các môn thực hành Sem 1
1918/0919:4521:45Class 3RetakeYear 2Các môn lý thuyết
2019/0907:3009:30Lab 2C0709GSem 2Test T5: SQL Server Database Practical
2119/0917:4519:45Lab 3RetakeYear 2Các môn thực hành Java
2219/0919:4521:45Lab 1RetakeSem 1Các môn thực hành Sem 1
2320/0908:3011:30Great HallEntry Sep 2008 Entry Exam
2420/0917:4519:45Lab 3RetakeYear 2Các môn thực hành .Net
2522/0908:0008:45Lab 1T0809GSem 1Test T1: CF Theory
2623/0909:4510:30Class 2T0804HSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2724/0908:0008:45Lab 1C0710GSem 2Test T3: XML Theory
2824/0916:0016:45Lab 1C0709KSem 2Test T3: XML Theory
2926/0909:3011:30Lab 2T0804HSem 1Test T5: HDJ & DW8 Practical
3027/0918:0018:45Lab 2C0706LSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
3127/0918:0019:00Class 3A0709LSem 2Test T1: Java Theory
3230/0918:0018:45Lab 2C0704LSem 2Test T8: Programming in C# Theory

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
14/9/200813:0015:30Lab ACNAN0804MACNAW2K3I Practical- Test
26/9/200819:4520:30Lab 3C0709Msem 2Test T3: XML Theory
36/9/200808:00 Class 1C0611KSem 2Project Evaluation
48/9/200808:3009:30Class 1  Thi thử đầu vào
510/9/200808:3011:30Class 1  Thi đầu vào
611/9/200819:4520:30Lab 1C0802MSem 1Test T6: RDBMS Theory
712/9/200817:4518:30Class 3N0802LACNAE2K3M- Test
812/9/200817:4518:30Lab 2C0605LSem 4Test 1: JSPS Theory
913/9/200817:4518:30Class 3N0804LACNAW2K3I Test
1013/9/200820:00 Class1C0711GSem 1Project Evaluation
1113/9/200813:30 Class1T0712HSem 1Project Evaluation
1215/9/200813:0015:30Lab ACNAN0802LACNAE2K3M Practical – Test
1315/9/200819:4520:30class 2C0611Msem 3Test 1: XML, UML Theory
1415/9/200819:4521:45Lab 1C0802MSem 1Test T7: RDBMS Practical
159/16/200813:0015:30Lab ACNAN0804LACNAW2K3I Practical – Test
1616/9/200815:4516:30Lab 1C0704KSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
1716/9/200817:4519:45Lab 2C0605Lsem 4Test 2: JSPS Practical
1817/9/200810:0010:45Lab1C0709HSem 2Test 3: XML Theory
1917/9/200815:4516:30Class 2T0807Ksem1Test 2: C Theory
2018/9/200817:4518:30Lab 1C0608LSem 3Test T7: Web services & Security in .Net Theory
2118/9/200808:3009:30Class 1  Thi thử đầu vào
2219/9/200815:4517:45Lab 1C0704KSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
2320/9/200819:4520:30Class 1A0803LSem 1Test T4: HDJ&DWMX Theory
2420/9/200815:4517:45Lab2T0807Ksem1Test 3: C Pratical
2520/9/200813:30 Class1A0711LSem 1Project Evaluation
2620/9/200808:00 Class1A0711HSem 1Project Evaluation
2720/9/200808:3011:30Class 1  Thi đầu vào
2823/9/200817:4518:30Lab 1C0703LSem 2Test T8: Programming in C# Theory
2923/9/200808:0008:45Lab 1C0609GSem 3Test T4: Adv.Net Theory
3024/9/200817:4519:45Class 1A0803LSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3126/9/200817:4518:30class 1A0805LSem 1Test T2: C Theory
3226/9/200817:4519:45Lab 1C0703LSem 2Test T9: Programming in C# Practical
3326/9/20087:309:30Lab 1C0609GSem 3Test T5: Adv.Net Practical
3426/9/200819:4520:30Lab 3C0709Msem 2Test T4: SQL Server Database Theory
3529/9/200819:4520:30Class 3N0805MACNAW2K3E- Test
3630/9/200817:4519:45class 1A0805LSem 1Test T3: C Practical
3730/9/200819:4520:30Class 3N0804MACNAE2K3M- Test
3830/9/200819:4520:30Lab 1C0609MSem 3Test T6: Com+ Theory
3930/9/200819:4521:45Lab 3C0709Msem 2Test T5:SQL Server Database Practical
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.