Cổ phiếu Twitter cơ hội lớn cho các nhà đầu tư thông thái

Đi tiếp con đường thành công của Facebook, Twitter đã quyết định gia nhập thị trường cổ phiếu toàn cầu. Hiện công ty này vừa công bố định giá cho cổ phiếu của mình trong lúc chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên.

Comments Off on Cổ phiếu Twitter cơ hội lớn cho các nhà đầu tư thông thái