Khi Bitcoin khiến Hacker tấn công cả “chợ đen”

Bitcoin đang trở thành mục tiêu “nóng” khi mới đây, ngay cả “chợ đen” Silk Road vốn nổi tiếng với các giao dịch trực tuyến phi pháp cũng bị tấn công và lấy đi số lượng Bitcoin trị giá tới 2 triệu USD.

Comments Off on Khi Bitcoin khiến Hacker tấn công cả “chợ đen”