Làn sóng phản đối Bill Gates trong nội bộ Microsoft

Một nguồn tin cho biết có 3/20 cổ đông lớn nhất của hãng đã bày tỏ mong muốn Microsoft thoát khỏi cái “bóng” quá lớn của Bill Gates để có hướng phát triển mới và sáng tạo hơn.

Comments Off on Làn sóng phản đối Bill Gates trong nội bộ Microsoft