Mạng 5G và 4G khác gì nhau ?

Trong khi chưa có định nghĩa chính xác về công nghệ 5G, có thể hình dung 5G sẽ nhanh hơn 4G rất nhiều, không có vấn đề về vùng phủ sóng và sử dụng trạm vệ tinh.

Comments Off on Mạng 5G và 4G khác gì nhau ?