Hanoi-Aptech: Chào đón thành viên mới A1205M và các Tân Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa

Tối qua, ngày 23/08/2012, Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech đã tổ chức lễ khai giảng lớp Lập trình viên Chất lượng cao với bộ 3 Hotboy đã đoạt danh hiệu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa trong các kỳ thi tuyển sinh tháng 7 và tháng 8.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Chào đón thành viên mới A1205M và các Tân Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa