Java – ngôn ngữ lập trình dành cho lập trình viên chuyên nghiệp

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của lập trình viên, đó là lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp,  với lợi thế”Write Once, Run Anywhere” – “Viết một lần, chạy mọi nơi”, Java đã trở thành ngôn ngữ phổ biến bậc nhất cộng Read more…

Tôi học Java

Rất nhiều người tìm đến với Java là do yêu cầu của dự án, chẳng hạn cần 1 website viết bằng JSP + Oracle, nghiên cứu uPortal hoặc những sinh viên muốn viết game cho mobile. Họ bắt đầu học Java như thế đấy.

0382020858