So sánh iPhone 5 với Galaxy S III

Công ty nghiên cứu màn hình DisplayMate vừa công bố báo cáo nhận định iPhone 5 là smartphone có màn hình chất lượng tương phản cao nhất hiện nay và có khả năng hiển thị ngoài trời hơn hẳn Samsung Galaxy S III và iPhone 4.

Comments Off on So sánh iPhone 5 với Galaxy S III