Hanoi- Aptech: 13 Years The Next Way

Chào đón tuổi 13 trong sự nghiệp đào tạo của mình, Trường Hanoi- Aptech đặc biệt dành tặng chương trình với tên gọi: “13 Years The Next Way” như lời tri ân của Chúng tôi tới các bạn đã luôn đồng hành.

Comments Off on Hanoi- Aptech: 13 Years The Next Way