Những điều tồi tệ nhất khi làm việc tại Google

Không có gì tuyệt vời hơn những con người tuyệt vời làm việc cho một công ty tuyệt vời, nhưng câu chuyện thực tế lại có thể là rất khủng khiếp. Nhiều thành viên cũ và mới của Google đã lên Quora để kể lại những câu chuyện khủng khiếp nhất về gã khổng lồ tìm kiếm.

Comments Off on Những điều tồi tệ nhất khi làm việc tại Google