Khái quát về kết nối ADSL

ADSL là một thành viên của họ công nghệ kết nối modem tốc độ cao hay còn gọi là DSL, viết tắt của Digital Subscriber Line.

Comments Off on Khái quát về kết nối ADSL

Cách dùng Google hiệu quả

Ngay cả khi bạn có Google, bạn vẫn sẽ lâm vào tình trạng "đãi cát tìm vàng" giữa vô số thông tin trên mạng nếu như bạn không biết cách

Comments Off on Cách dùng Google hiệu quả

Cơ bản về NTFS

NTFS viết tắt của New Technology Filesystem chỉ là cách mà máy tính lưu trữ các tập tin trên đĩa. Các hệ điều hành khác nhau lưu trữ tập tin theo cách khác nhau.

Comments Off on Cơ bản về NTFS

Tìm hiểu bo mạch chủ (1)

Bo mạch chủ (mainboard) là một bảng gồm những mạch điện tử có gắn vi xử lý, bộ nhớ, khe cắm mở rộng, cổng bus… để kết nối tới mọi phần của máy tính.

Comments Off on Tìm hiểu bo mạch chủ (1)

Sử dụng “History” như thế nào?

Tất cả các trình duyệt web hiện nay đều có một công cụ mang tên “History” chuyên dùng để liệt kê những trang web mà người dùng đã ghé thăm

Comments Off on Sử dụng “History” như thế nào?