Cơ bản về NTFS

NTFS là gì?

NTFS viết tắt của New Technology Filesystem. Có chữ NT là vì NTFS được dùng lần đầu tiên trong Windows NT, và filesystem (hệ thống tập tin) chỉ là cách mà máy tính lưu trữ các tập tin trên đĩa. Các hệ điều hành khác nhau lưu trữ tập tin theo cách khác nhau.

NTFS được dùng trong Windows NT, 2000 và XP.

NTFS có tốt hơn FAT/FAT32 không?

Thật ra thì có. NTFS mạnh hơn nhiều so với FAT/FAT32. NTFS hỗ trợ tên tập tin dùng mã Unicode, bảo mật tốt hơn, hỗ trợ nén và mã hóa. Điểm yếu của NTFS là chỉ có Windows NT, 2000 hay XP là đọc được nó, nghĩa là bạn không thể khởi động máy bằng đĩa mềm DOS rồi đọc dữ liệu trên NTFS volume.

Nói vậy nhưng vẫn có ngoại lệ: Linux có driver cho NTFS từ tháng 12/1997. Ngoài ra cũng có chương trình cho phép DOS hỗ trợ NTFS

Tôi có nên dùng (hay nâng cấp lên) NTFS không?

Không, mặc dù đây là một ý kiến hay cho hầu hết mọi người. Bạn có thể không nhận ra sự khác biệt, ngoại trừ một chuyện là sau khi dùng hay nâng cấp lên NTFS bạn không thể chuyển về lại FAT.

Bạn có thể cài Windows NT trên một FAT16 filesystem, hay cài Windows 2000 hay XP trên một FAT32 filesystem, rồi nâng cấp lên NTFS sau.

NTFS có giống nhau trên các phiên bản Windows khác nhau không?

Không, mặc dù chúng có vẻ tương đồng, nhưng phiên bản mới hơn có các tính năng mà phiên bản trước không có. Ví dụ như Windows 2000 hỗ trợ hạn mức đĩa (quota).

NTFS Phiên bản Windows
v1.2 NT 3.51, NT 4
v3.0 2000
v3.1 XP, Server 2003

Phiên bản 1.2 đôi khi được biết tới như phiên bản 4.0;

Phiên bản 3.0 và 3.1 đôi khi được biết tới như phiên bản 5.0 và 5.1

Giới hạn của NTFS

NTFS hỗ trợ tới 263 bytes. Các NTFS volume có thế có đến 263 cluster, mỗi cluster có thể dài 64KB. Do vậy giới hạn của NTFS vào khoảng 500 tỉ gigabyte.