Giới thiệu về IPv6 (II)

Bài viết này sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn giao thức IPv6 bằng cách thảo luận về việc định dạng địa chỉ và các loại địa chỉ khác nhau của IPv6.

Comments Off on Giới thiệu về IPv6 (II)

Giới thiệu về IPv6 (I)

Trong cả hai hệ điều hành Windows Vista và Longhorn Server đều chạy hai giao thức IPv6 và IPv4, các giao thức này hiện nay đang được sử dụng rất rộng rãi.

Comments Off on Giới thiệu về IPv6 (I)

Để Windows khởi động nhanh hơn

Nhiều bạn thắc mắc là tại sao máy tính của mình cũng có cấu hình tương tự như một máy khác mà khi khởi động phải chờ lâu đến vậy.

Comments Off on Để Windows khởi động nhanh hơn