“Trợ lý Siri” trên Windows

Lấy ý tưởng từ Siri, phần mềm với tên gọi Mitini, dành cho Windows, với chức năng tương tự đã được ra đời...

Comments Off on “Trợ lý Siri” trên Windows