Intel bắt đầu phân phối LibreOffice

Intel đã đưa bộ phần mềm văn phòng nguồn mở LibreOffice vào trong AppUp Center và đồng thời gia nhập vào The Document Foundation (TDF).

Comments Off on Intel bắt đầu phân phối LibreOffice