Sửa máy in kiểu mèo

Giời ơi!!! Máy in lại hỏng rồi. Phải sửa thôi... Máy với chả móc!

Comments Off on Sửa máy in kiểu mèo

Bad Day

Một ngày tồi tệ...

Comments Off on Bad Day