Lai rai về ngoại ngữ

thử tài các sinh viên Việt Nam học tiếng Nga: Hãy dịch câu "Con voi, con vỏi, con vòi", bởi ác một nỗi, con voi trong tiếng Nga phát âm là "xlôn"!

Comments Off on Lai rai về ngoại ngữ

Quá thông minh

Bé Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì bé Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé Tèo và bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học.

Comments Off on Quá thông minh