Chuyên gia PM nghĩ về đàn bà và trẻ con

Giám đốc dự án là người cho rằng 9 phụ nữ mới có thể sinh ra một em bé trong một tháng.

Nhà phát triển phần mềm nghĩ rằng một phụ nữ không thể đẻ ra một em bé trong 9 tháng.

Chuyên viên hỗ trợ trực tiếp (onsite coordinator) của công ty phần mềm cho rằng đàn bà có thể sinh 9 em bé trong vòng một tháng.

Khách hàng sử dụng phần mềm thì biết rằng cần phải có một người đàn ông, một người đàn bà mới có thể đẻ ra em bé trong vòng 9 tháng. Nhưng họ lại mong chờ điều đó sớm hơn.

Giám đốc marketing tự tin rằng mình có thể sinh em bé dù có đàn ông hay đàn bà hay không.

Giám đốc nhân lực với chủ nghĩa lạc quan cho rằng mình không cần người đàn ông hay đàn bà nào cả mà vẫn có em bé (lúc đó nguồn lực bằng 0).

Nhóm lập hồ sơ thì không cần quan tâm đứa trẻ sinh ra như thế nào. Họ chỉ cần biết họ phải làm công việc của mình trong 9 tháng.

Kỹ sư chăm sóc khách hàng thì chẳng bao giờ thấy hài lòng với “quy trình” sinh em bé cả.