Vì sao các dự án phần mềm luôn kéo dài lê thê?

Lập trình viên nói với trưởng nhóm: Chúng ta không thể thực hiện dự án này. Nó sẽ bao gồm sự thay đổi về thiết kế và không ai trong nhóm của chúng ta biết về cách sắp xếp của hệ thống. Hơn nữa, không ai biết ngôn ngữ nào đã được dùng để viết ứng dụng. Theo tôi, công ty không nên nhận những dự án như thế.

Trưởng nhóm nói với người quản lý dự án: Dự án này sẽ phải thay đổi cách thiết kế. Hiện chúng ta không có nhân viên có kinh nghiệm trong công việc còn ngôn ngữ lập trình đó lại không quen thuộc. Do đó, ta cần sắp xếp để huấn luyện nếu nhận dự án. Theo tôi, chúng ta chưa sẵn sàng để bắt đầu dự án với tình hình hiện tại.

Quản lý dự án nói với Quản lý cấp thứ nhất: Kế hoạch này đòi hỏi thay đổi thiết kế và chúng ta không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hơn nữa, không có nhiều người trong công ty chúng ta được đào tạo phù hợp để làm. Theo tôi, chúng ta cần có nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành nó.

Quản lý cấp thứ nhất nói với Quản lý cao cấp: Kế hoạch này đòi hỏi phải phải chuẩn bị lại. Chúng ta có một số người làm trong lĩnh vực này và một số khác biết cách thực thi của ngôn ngữ. Do đó họ có thể huấn luyện những người khác. Theo tôi, chúng ta nên nhận kế hoạch này nhưng phải thận trọng.

Quản lý cao cấp tới Giám đốc điều hành (CEO): Kế hoạch này sẽ cho ngành công nghiệp thấy khả năng linh hoạt của ta trong việc tái cấu trúc lại thiết kế của một hệ thống được thừa kế lại. Chúng ta có đầy đủ các kỹ năng cần thiết và nhân lực để thực hiện dự án thành công. Theo tôi, chúng ta không nên để dự án này trượt khỏi tầm tay.

CEO tới khách hàng: Dự án này nằm trong lĩnh vực chuyên môn của công ty. Hãy tin khi tôi nói rằng chúng tôi là công ty cạnh tranh nhất trong ngành công nghiệp để làm việc này. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta có thể thực hiện dự án này một cách thành công và tốt đẹp trong phạm vi thời gian cho phép.