Phần mềm phát hiện trầm cảm

Dựa vào phát hiện khoa học, một phần mềm được cài đặt ẩn trên máy tính sẽ phát hiện bệnh trầm cảm.

Comments Off on Phần mềm phát hiện trầm cảm