• Post category:Lịch thi
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
19 Nguyễn Trãi
161 9-Jun-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
159 11-Jun-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T1: Java Theory
163 12-Jun-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
184 12-Jun-2012 13:30 14:15 Class 2 T1204I Sem 1 Test T1: CF Theory
147A 13-Jun-2012 07:30 08:15 Class 3 N1107G ACNA Test T4: W2K3I Theory
165 13-Jun-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
164 15-Jun-2012 07:00 10:30 Lab ACNA N1107G ACNA Test T5: W2K3I Practical
166 15-Jun-2012 19:45 20:30 Lab ACNA N1112M Test T2: W2K3E Theory
167 15-Jun-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
162 16-Jun-2012 15:45 17:45 Lab 1 C1102K Sem 2 Test T2: Java Practical
182 16-Jun-2012 17:45 18:30 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T1: Java Theory
168 16-Jun-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
169 18-Jun-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1112M Test T3: W2K3E Practical
170 18-Jun-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
171 19-Jun-2012 17:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java & .Net
183 20-Jun-2012 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T2: Java Practical
172 20-Jun-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
173 21-Jun-2012 19:45 20:30 Class 3 N1106M & R1107L ACNA Test T10: Linux Theory
174 21-Jun-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
200 21-Jun-2012 17:45 18:30 Lab 1 A1005L sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
175 22-Jun-2012 19:45 20:30 Class 3 N1110M ACNA Test T8: E2K3M Theory
176 22-Jun-2012 13:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
177 23-Jun-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1106M & R1107L ACNA Test T11: Linux Practical
201 23-Jun-2012 17:45 19:45 Lab 1 A1005L sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
202 23-Jun-2012 10:00 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java & .Net
178 25-Jun-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
179 25-Jun-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1110M ACNA Test T9: E2K3M Practical
127 Nguyễn Chí Thanh
207A 01/06 13:00 HV Retake-HV Sem4 XMJ & DWSJ Practical  (lần 1)
206A 01/06 15:00 HV Retake-HV Sem4 XMJ & DWSJ Theory (lần 1)
243 02/06 08:00 127NCT Retake-C0906G Sem 4 XMJ, DWSJ Theory
244 02/06 10:00 127NCT Retake-C1003H Sem 3 AASP Theory
222 02/06 13:30 15:30 127NCT C1008I Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
245 02/06 15:45 127NCT Retake-C0909K Sem 4 EJB Theory
223 02/06 19NT Retake-HV Sem1 Project 1
248 04/06 19:45 21:45 19NT A1103M Sem 2 SSDO Practical
225 05/06 13:00 HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Practical  (lần 3)
224 05/06 15:00 HV Retake-HV Sem 3 PWSN & AFSS Theory  (lần 3)
246 07/06 13:30 127NCT Retake-C1008I Sem 3 WF Theory
253 07/06 15:45 19NT C1106K Sem 2 SSDO Theory
249A 08/06 17:45 18:30 19NT C1109L Sem 1 Test T6: RDBMS Practical
227 09/06 08:00 HV Retake-HV Sem 2 SSDO  Practical  (lần 5)
226 09/06 10:00 HV Retake-HV Sem 2 SSDO Theory (lần 5)
254 11/06 15:45 19NT C1106K Sem 2 SSDO Practical
247A 12/06 19:45 20:30 19NT A1103M Sem 2 SSDO Theory
251 14/06 09:30 10:15 127NCT C0912H Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
255 14/06 15:45 19NT C1106K Sem 2 XML Theory
240A 16/06 07:30 HV Retake-HV Sem 2 PCS Practical (lần 1)
231 16/06 08:00 HV Retake-HV Sem 2 DCJ & DBSJ Practical (lần 4)
252 16/06 09:30 11:30 127NCT C0912H Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
239A 16/06 09:30 HV Retake-HV Sem 2 PCS Theory (lần 1)
230 16/06 10:00 HV Retake-HV Sem 2 DCJ & DBSJ Theory (lần 4)
238A 16/06 10:15 HV Retake-HV Sem 2 XML Theory  (lần 2)
258 19/06 19:45 20:30 19NT A0909M Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
256 22/06 07:30 08:15 19NT C1010G Sem 3 Test T3: ASP & DHA Theory
257 22/06 19:45 21:45 19NT A0909M Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
233A 23/06 09:30 HV Retake-HV Sem 1 CF Theory (lần 3)
235A 23/06 HV Retake-HV Sem 1 C Practical (lần 3)
259 23/06 HV Retake-HV Sem 2 DCJ Practical
260 30/06 07:30 HV C1001QG Sem 3 ASPN Theory
261 30/06 08:30 HV C1003QH Sem 3 ASPN Theory
262 30/06 09:30 HV C1002QG Sem 3 ASPN Theory
263 30/06 10:30 HV C1101QI Sem 1 HDJ Theory
264 30/06 10:30 HV C1102QK Sem 1 HDJ Theory
265 30/06 13:00 HV C1101QI Sem 1 HDJ Practical
266 30/06 15:00 HV C1102QK Sem 1 HDJ Practical